fiskalni.edu.pl

Menu Close

Nie tylko online, czyli nowe przepisy a przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych

W ostatnim czasie dużo się mówiło o regulacjach prawnych dotyczących nowego systemu fiskalizacji, a więc i urządzeń rejestrujących online. Ale przecież wciąż „w użyciu” pozostają modele starego typu, których również dotyczą istotne aktualizacje w przepisach. Zwłaszcza, że chodzi o kwestie zasadnicze, związane z podstawowymi obowiązkami podatników, takie jak przeglądy techniczne. Dziś właśnie poświęcimy im chwilę uwagi. A zatem, co nowego w sprawie kontroli serwisowych kas i drukarek rejestrujących?

Pracujesz z urządzeniem fiskalnym? To musisz wiedzieć!

Każdy przedsiębiorca zobligowany do pracy ze wspomnianą technologią musi nie tylko kupić kasę lub drukarkę fiskalną, zadbać o jej instalację, poprawnie prowadzić ewidencję obrotu oraz wydawać klientom paragony przy każdej zrealizowanej transakcji. Jego zadaniem pozostaje również spełnienie wyszczególnionych w przepisach wymogów, związanych np. z prawidłowym wystawianiem raportów dobowych i miesięcznych, właściwym przechowywaniem książki serwisowej czy właśnie dopilnowaniem terminowych realizacji przeglądów technicznych.

Te ostatnie przeprowadza się co pewien czas po to, aby zyskać pewność, że urządzenie fiskalne funkcjonuje tak, jak powinno. Ze względu na kwestie prawne – czyli że kasa lub drukarka prawidłowo ewidencjonuje obrót, a ewentualne błędy nie są wynikiem stanu technicznego danego modelu – oraz z myślą o podatniku (by ustrzec się przed problemami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prowadzenie działalności). Choć takiej kontroli dokonuje uprawniony serwisant (o tym serwisie informacje znajdują się w książce serwisowej danego urządzenia), to jednak zlecenie jej pozostaje w gestii podatnika. Co więcej, urządzenie rejestrujące musi przechodzić przegląd techniczny nie rzadziej, niż co 2 lata (choć może częściej) – tak wynika bezpośrednio z przepisów i w tej kwestii akurat nic nie uległo zmianie. Pierwsza kontrola powinna więc odbyć się nie później, niż we wspomnianym czasie, licząc od terminu fiskalizacji takiej technologii. Mowa tu zarówno o modelach starego typu, jak i kasach i drukarkach online.

W jakich jeszcze sytuacjach musi dojść do przeglądu technicznego?

Regulacje w przepisach, wchodzące z początkiem maja 2019 roku, doprecyzowały również sprawę obowiązkowych przeglądów technicznych. A konkretnie, wskazały na okoliczności, w których również trzeba przeprowadzić takie kontrole. Zatem po pierwsze – chodzi o wynajem urządzeń online. Każda sytuacja wypożyczenia czy leasingu kasy lub drukarki tego typu oznacza konieczność zrealizowania przeglądu technicznego. Po drugie – taki wymóg dotyczy też wznowienia działalności, która została zawieszona. W takich okolicznościach, przed ponownym podjęciem pracy z urządzeniem rejestrującym (ewidencjonowaniem obrotu), również trzeba poddać je kontroli serwisowej.

Co grozi za niedopełnienie tych obowiązków?

Nieprzestrzeganie wymogów, określonych w przepisach fiskalnych – dotyczących właśnie wydawania paragonów, realizowania raportów dobowych i miesięcznych itd. – wiąże się z różnymi konsekwencjami prawnymi. Nie inaczej jest w przypadku obowiązkowych przeglądów technicznych, o których terminowe wykonanie musi zatroszczyć się podatnik. Wedle regulacji ujętych w nowelizacji ustawy o VAT, za niedopełnienie tej kwestii grozi mandat w wysokości 300 złotych, który może nałożyć naczelnik odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa urzędu skarbowego. Grzywnę należy opłacić przelewem (na numer bankowy wskazany przez organy skarbowe) w czasie do 14 dni, licząc od daty zapadnięcia decyzji o karze. Jednocześnie należy pamiętać, że opłacenie kary przez podatnika nie zwalnia go z wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego urządzenia fiskalnego.