fiskalni.edu.pl

Menu Close

Jaki los czeka kasy z kopią papierową i elektroniczną?

Wiadomo już, że przyszłość kas i drukarek fiskalnych zostanie w dużej mierze zdominowana przez urządzenia online. Równocześnie jednak, nasuwa się istotne pytanie: Co z dotychczasowymi modelami, które oferują przechowywanie kopii paragonów w formie „tradycyjnej” (papierowej) lub elektronicznej? Trzeba oczywiście spodziewać się tego, że wspomniane urządzenia będą stopniowo wycofywane z użytku.

Przyszłość urządzeń dwurolkowych

Polski ustawodawca od początku nie ukrywał tego, że jednym z celów, który przyświeca wprowadzeniu systemu kas online, jest odejście od stosowania urządzeń fiskalnych z papierową kopią paragonów. A uzasadniał to tym, że modele dwurolkowe są najtrudniejsze do kontrolowania. Ponadto, ich obecność w wielu polskich firmach nie pozwala na odpowiednie unowocześnienie obsługi klientów indywidualnych. Dlatego też po kasy z kopią tradycyjną będzie można sięgać jedynie do końca 2018 roku. Później nie tylko zakup tych urządzeń rejestrujących, ale także ich instalowanie w przedsiębiorstwach, okaże się niezgodne z funkcjonującymi przepisami. Jeżeli więc ktoś chce wdrożyć w firmie kasę dwurolkową, został na to niecały rok.

Do kiedy będą dostępne kasy z kartami pamięci?

Przynajmniej przez 4 najbliższe lata kasy rejestrujące z elektroniczną kopią paragonów nie powinny zniknąć z krajowego rynku technologii sprzedaży. W przypadku tych urządzeń ustawodawca przewiduje, że będzie można je kupować i instalować nawet do końca 2022 roku. Niemniej, również te modele zwolnią miejsce rozwiązaniom technologicznym nowego typu. Ogólne założenia zmian w polskim systemie fiskalizacji są bowiem takie, że w przyszłości wszyscy przedsiębiorcy przejdą na obsługę klientów indywidualnych przy zastosowaniu kas fiskalnych online.

Kiedy pojawią się modele online?

Konkretna data pojawienia się na rynku kas online nie jest jeszcze znana. Wstępne prognozy są takie, że pierwsze urządzenia nowego typu trafią do sprzedaży w drugiej połowie 2018 roku. Warto podkreślić, że zanim modele online pojawią się w ofertach dystrybutorów technologii dla handlu i usług, niezbędne okaże się uzyskanie homologacji GUM (Głównego Urzędu Miar). Dodatkowo, sama produkcja tak zaawansowanych urządzeń rejestrujących również może zająć trochę czasu. Jednak z drugiej strony, część podatników będzie musiała zacząć korzystać z kas fiskalnych online już od początku 2019 roku. Dlatego też omawiane modele powinny trafić na rynek odpowiednio wcześniej, aby nie było problemów z ich dostępnością i wdrożeniem.