fiskalni.edu.pl

Menu Close

Dlaczego NIP klienta na paragonie fiskalnym ma duże znaczenie?

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, każdy paragon fiskalny – wedle ustandaryzowanego wzoru – musi zawierać odpowiednie dane w konkretnych obszarach dokumentu. Do takich informacji należy chociażby NIP przedsiębiorcy. Ale tego rodzaju wydruk może posiadać również elementy uzupełniające. Elementy, dzięki którym wspomniany dokument, spełniając konkretne wymogi, pozwala na dodatkowe działania w ramach obowiązujących przepisów. Tak też jest z NIP-em nabywcy. Kiedy zatem powinien się on znaleźć na paragonie fiskalnym?

Od 1 stycznia 2020 faktura do paragonu tylko z NIP-em klienta

Najczęściej mówi się o podstawowej, obowiązkowej czynności. Czyli o poprawnym wydruku i wydaniu klientowi detalicznemu paragonu fiskalnego w ramach zarejestrowania sprzedaży towarów lub usług. Jednak to nie jedyne dokumenty, jakie realizuje przedsiębiorca w zetknięciu z nabywcami. W przypadku różnych działalności gospodarczych nierzadko zachodzi konieczność wystawienia faktury do paragonu. A warto poruszyć ten temat, ponieważ ma on ścisły związek z NIP-em, czyli Numerem Identyfikacji Podatkowej. Na czym on polega?

W chwili obecnej obowiązują dotychczasowe zasady wystawiania faktury do paragonu. Należy jednak zaznaczyć, że wraz z początkiem 2020 roku dojdzie do ważnych regulacji prawnych w tej kwestii. Od 1 stycznia bowiem, aby doszło do przeprowadzenia takiej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, na paragonie, w jego części fiskalnej, musi znajdować się NIP nabywcy. Kwestia ta została zawarta w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z września 2019 roku. Jej treść służy regulacji kwestii związanych z systemem online, a także kontynuowaniu działań, mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Wydawałoby się, że zapis ten nie nastręcza szczególnych kłopotów. Zdarza się nieraz, że przedsiębiorcy nie potrzebują tego typu funkcjonalności lub też nie wiedzą, czy wykorzystywane przez nich urządzenie rejestrujące w ogóle dysponuje taką opcją. Warto bowiem podkreślić, że – chociaż nowe technologie sprzedaży oferują już opisywane rozwiązanie – wciąż wielu podatników pracuje przy użyciu modeli niezapewniających wydruku paragonu z NIP-em klienta w części fiskalnej dokumentu. Co w takim przypadku? Aby móc wystawiać faktury do paragonów z NIP-em nabywcy, czyli zgodnie z prawem obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorca będzie musiał wdrożyć nowe urządzenie fiskalne, dysponujące taką funkcją. Jednocześnie należy zaznaczyć 2 kwestie. Po pierwsze, wedle treści nowelizacji ustawy o VAT, niezastosowanie się do nowych przepisów będzie oznaczało złamanie prawa i wiązało się z istotnymi konsekwencjami finansowymi. Po drugie – samo posiadanie urządzenia fiskalnego z opcją wydruku NIP-u nabywcy na paragonie nie jest obowiązkowe.

Co jeszcze „może” NIP nabywcy na paragonie?

Warto wspomnieć, że Numer Identyfikacji Podatkowej klienta nie od dziś ma znaczenie w przypadku wydruków fiskalnych, realizowanych na kasach i drukarkach rejestrujących. Już wcześniej bowiem paragon uzupełniony o taką informację (znajdującą się w odpowiednim dla niej obszarze dokumentu) mógł pełnić też inną rolę. O czym dokładnie mowa? Paragon fiskalny mógł w konkretnych okolicznościach stać się uproszczoną fakturą VAT. Aby jednak do tego doszło, musiały zostać spełnione 2 warunki. Pierwszym z nich jest właśnie obecność na paragonie (w części fiskalnej) NIP-u nabywcy. Należy dodać, że klient powinien sam poprosić przedsiębiorcę o wystawienie fiskalnego dowodu sprzedaży, który zawrze wspomniane dane. Ten natomiast, jeśli ma taką możliwość, jest zobowiązany wydać paragon z NIP-em nabywcy. A na czym polega drugi warunek? Dokument te może opiewać maksymalnie na kwotę 450 złotych czy też – w przeliczeniu – na 100 euro.