fiskalni.edu.pl

Menu Close

Co musisz wiedzieć o rejestracji urządzenia fiskalnego?

Pierwsze, co musisz wiedzieć jako przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych, to czy przepisy obligują Cię do ewidencjonowania obrotu za pomocą urządzenia fiskalnego. Jeśli tak, to następnie musisz ustalić, jakiej kasy bądź drukarki rejestrującej potrzebuje Twoja firma. A gdy już wybierzesz i zakupisz właściwy model, czeka Cię etap kluczowy – czyli instalacja nabytej technologii sprzedaży. I aby wszystko poszło jak należy, musisz również poznać związane z tym procesem obowiązki podatnika.

Bez właściwego przejścia tego procesu, prowadzenie sprzedaży zgodnie z prawem – mimo faktu posiadania urządzenia fiskalnego – jest po prostu niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że cała procedura ma skomplikowany charakter i w zasadzie nie wiadomo do końca, jak to wszystko wygląda. Wręcz przeciwnie: obowiązujące reguły, zawarte w przepisach fiskalnych, są precyzyjne i takie same w przypadku każdego przedsiębiorcy, który znajduje się w podobnej sytuacji. A zatem, wystarczy po prostu zaznajomić się z poszczególnymi etapami instalacji urządzenia fiskalnego.

Informacja dla Urzędu Skarbowego

Instalacja urządzenia fiskalnego to tak naprawdę też jego rejestracja. Ona uruchamia całą procedurę – a konkretnie kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym, zainicjowany przez podatnika. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć mu pisemne zawiadomienie (zwane zgłoszeniem przedinstalacyjnym) nie później, niż na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem ewidencji obrotu przy użyciu urządzenia fiskalnego. To, czy dokument zostanie zaniesiony osobiście, czy dotrze drogą pocztową, zależy już od decyzji podatnika. A co ma znaleźć się w tym zgłoszeniu? Przede wszystkim, najważniejsze informacje: imię i nazwisko lub nazwa podatnika, NIP podatnika, liczba planowanych urządzeń fiskalnych oraz dokładne adresy miejsc, w których zostaną one zainstalowane, a także termin samej instalacji.

Wprowadzenie urządzenia w tryb fiskalny

Następny krok – fiskalizacja – jest kluczowy w całej procedurze. To wprowadzenie zakupionej kasy bądź drukarki rejestracyjnej w tryb fiskalny. Wcześniej funkcjonowała ona w trybie szkoleniowym, pozwalającym dowoli, bez obaw co do popełnionych błędów i grożących konsekwencji, uczyć się obsługi urządzenia. Fiskalizacja jest działaniem jednorazowym i nieodwracalnym, tak więc im wcześniej podatnik zaopatrzy się w wybrany model, tym więcej czasu będzie miał na szkolenie i nabywanie wprawy, potrzebnej do komfortowego prowadzenia sprzedaży. Co więcej, wykonania tej czynności może się podjąć jedynie uprawniony do tego serwisant. Najczęściej jest on związany z firmą, u której zostało zakupione urządzenie. Gdy fiskalizacja dobiegnie końca, wszystkie operacje wykonane na kasie lub drukarce zostaną w niej zapisane, tworząc ogólną dokumentację pracy podatnika i prawidłowości prowadzonej ewidencji. Od tej chwili też przedsiębiorca może rozpocząć sprzedaż towarów i usług z wystawianiem paragonów.

Ponowny kontakt z organami skarbowymi

O przeprowadzonej fiskalizacji również należy poinformować Urząd Skarbowy – maksymalnie 7 dni od jej wykonania. Reszta odbywa się podobnie, jak na początku: zgłoszenie poinstalacyjne musi mieć formę pisemną, zaś dokument może być dostarczony na wybrany przez podatnika sposób (osobiście lub listownie – w drugim przypadku ważna będzie data na stemplu pocztowym). Zresztą, powiadomienie tego rodzaju powinno dotrzeć do organów skarbowych również ze strony firmy odpowiedzialnej za opiekę serwisową zafiskalizowanej kasy lub drukarki. Tymczasem, w odpowiedzi na tę informację, przedsiębiorca otrzyma numer ewidencyjny, który musi znaleźć się na obudowie urządzenia, w widocznym miejscu (można go nanieść przy użyciu wodoodpornego markera bądź naklejki).

 

I na tym właściwie kończy się cała procedura rejestracyjna oraz instalacyjna. Oczywiście, podczas prowadzenia działalności handlowej, na podatnika czekają jeszcze inne obowiązki, niemniej proces, który został opisany to podstawa, wymagana do pracy zgodnej z prawem. I nie tylko – warto też pamiętać, że spełnienie wszystkich wymogów podczas instalacji pozwala ubiegać się o ulgę z tytułu zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego. Zwrot może wynieść nawet 90% wydanej kwoty (jednak nie więcej, niż 700 zł).