fiskalni.edu.pl

Menu Close

Co musisz wiedzieć o raportach fiskalnych?

Przechodzimy od razu do sedna sprawy, bowiem to, że w ogóle trzeba wiedzieć o raportach fiskalnych, nie ulega żadnym wątpliwościom. Mówimy tu o jednym z podstawowych obowiązków podatnika korzystającego z urządzenia rejestrującego – takim samym, jak przechowywanie kopii wystawionych paragonów czy książki serwisowej. A zatem, jak właściwie zadbać o tę kwestię?

Dlaczego to takie ważne?

Nie wystarczy jedynie rzetelnie wprowadzać dane do kasy i wydawać klientom dowody sprzedaży – ewidencja obrotu musi posiadać precyzyjną, prawidłowo prowadzoną dokumentację, na którą składają się różne elementy. Oprócz wspomnianych wyżej kopii paragonów i książki serwisowej, istotną częścią są również raporty fiskalne – co one zawierają? Szczegółowe informacje o uzyskanych obrotach i wysokości należnego podatku VAT za konkretny okres czasu, z podkreśleniem kwoty brutto, wszystkich stawek podatkowych itd. Krótko mówiąc, niewykonywanie raportów lub ich błędna realizacja równa się nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów, co może w oczach organów skarbowych podważać prawidłowość prowadzonej ewidencji. Istnieją 2 rodzaje tych wydruków, które podatnik musi wystawiać: dobowe i miesięczne.

Parę słów o raportach dobowych

W rzeczywistości – nie ma nad czym się rozwodzić. Trzeba po prostu zapamiętać kilka obowiązujących reguł i się do nich stosować. Raport dobowy, jak sama nazwa wskazuje, określ nasze dochody osiągnięte w ramach jednego dnia pracy. Dlatego dokument ten realizuje się na jego zakończenie, gdy dochodzi do zamknięcia sprzedaży. A przynajmniej tak to wygląda zazwyczaj, bowiem nie jest to jedyna możliwość. Jeśli podatnik zapomni wykonać raport w tym czasie, jest w stanie to zrobić, bez uszczerbku na prowadzonej ewidencji, następnego dnia – musi jednak pamiętać, by doszło do tego przed pierwszą zarejestrowaną transakcją. Tylko wtedy uniknie błędu. Poza tym, istnieje tylko jedna sytuacja, w której przedsiębiorca nie musi wykonywać raportu: gdy w ciągu danej doby nie miała miejsca ani jedna sprzedaż.

Parę słów o raportach miesięcznych

Jak łatwo się domyślić – ten raport zachowuje informacje o obrotach za dany miesiąc. Niemniej, inaczej nieco wygląda realizacja tego dokumentu. Zgodnie z przepisami, wydruk musi być wykonany nie później, niż 25 dnia miesiąca następującego po tym, którego raport ma dotyczyć. Tu nie ma wyjątków. Pozostaje tylko ta sama zasada, co w przypadku raportów dobowych: nie trzeba generować tego dokumentu jeśli w przedziale czasowym, którego on dotyczy, nie doszło do ani jednej transakcji. Choć trzeba przyznać, że w skali całego miesiąca sytuacja ta należy raczej do incydentalnych.

 

Jeśli będziemy pamiętać o tych kilku najważniejszych kwestiach – wykonywanie raportów fiskalnych nie powinno sprawiać trudności ani wzbudzać obaw o to, czy spełniliśmy ten obowiązek. Jeśli jednak zdarza nam się zapominać o takich rzeczach – warto zaopatrzyć się w kasę fiskalną oferującą programowalne, automatyczne przypomnienia lub posiadającą przyciski funkcyjne. Te ostatnie, dzięki odpowiedniej konfiguracji, umożliwią proste i szybkie wywoływanie potrzebnych funkcji.