fiskalni.edu.pl

Menu Close

Ulga za urządzenie fiskalne dalej funkcjonuje. Ale czy w każdej sytuacji?

Podobnie jak od dawna istnieje obowiązek stosowania urządzeń rejestrujących w przypadku wielu działalności handlowych i usługowych, tak też od dawna funkcjonuje ustawowa ulga, przysługująca z tytułu zakupu pierwszych tego typu technologii sprzedaży. Pojawienie się systemu fiskalizacji online nie zmieniło tego stanu rzeczy, aczkolwiek zaszły pewne regulacje prawne w zakresie wspomnianej refundacji. Kto, kiedy i w jaki sposób może obecnie ubiegać się o zwrot części kwoty wydanej na kasę lub drukarkę rejestrującą?

Czym właściwie jest ustawowa ulga?

W przypadku niejednej działalności gospodarczej urządzenie rejestrujące sprzedaż może się okazać wydajnym, komfortowym w obsłudze i efektywnym narzędziem pracy, skutecznie pomagającym w zarządzaniu biznesem. Fakty są jednak takie, że dla wielu przedsiębiorców zakup takiej technologii to przede wszystkim obowiązek, wynikający z funkcjonujących przepisów. Obowiązek, który generuje konieczny wydatek. Na szczęście, zgodnie z prawem, mogą oni liczyć na zwrot części wydanej kwoty z budżetu państwa, z tytułu wdrażania pierwszych tego rodzaju urządzeń fiskalnych. Refundacja jest jednak częściowa. Należy podkreślić, że może ona mieć wysokość równą maksymalnie 90% wartości danej kasy lub drukarki fiskalnej, jednak nieprzekraczającą 700 złotych. W przypadku większej liczby pierwszych, wdrażanych modeli również taka ulga przysługuje.

Co z ustawową refundacją po wejściu systemu online?

Odpowiadając na tak postawione pytanie: jedne założenia ulgi pozostają takie same, inne zaś – w ślad za nowelizacją ustawy o VAT i stosownym Rozporządzeniem Ministra Finansów – uległy pewnym zmianom, wynikającym z chęci promowania i upowszechniania technologii sprzedaży nowej generacji. Zacznijmy od tych pierwszych i podstawowych. Refundacja części kwoty wydanej na pierwsze urządzenie rejestrujące nadal funkcjonuje. Ponadto, zachowała ona swój kształt: dalej mowa o zwrocie w wysokości maksymalnie 90% wartości modelu, ale nie większym, niż 700 złotych. Natomiast należy podkreślić, że obecnie ustawowa ulga obejmuje wyłącznie kasy i drukarki fiskalne online. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zakupić urządzenie rejestrujące z kopią elektroniczną (jeszcze ma taką możliwość), to chociaż jest to pierwsza tego typu wdrażana technologia – nie będzie on w stanie skorzystać z refundacji. Z drugiej strony, aktualnie ustawowa ulga dotyczy nie tylko powyższego zakupu. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niej w przypadku wymiany wcześniej stosowanych urządzeń starszej generacji na modele online. Tu jednak również występuje pewien warunek. Taka opcja dotyczy wyłącznie działalności z branż objętych obowiązkiem wcześniejszego wdrożenia urządzeń fiskalnych komunikujących się z CRK: lokali gastronomicznych, działalności medycznych i prawniczych, salonów fryzjerskich itd. – zostały one wyszczególnione we wspomnianej nowelizacji.

Na jakich zasadach uzyskuje się zwrot z budżetu państwa?

Pozostaje pytanie: w jaki sposób można skorzystać z opisywanej ustawowej ulgi? Odpowiedź na to pytanie okaże się różna, w zależności od rodzaju działalności. Mówiąc dokładniej, inaczej wygląda ta kwestia w przypadku tzw. „VAT-owców”, a inaczej jeśli chodzi o przedsiębiorców zwolnionych z tego podatku lub świadczących wyłącznie usługi zwolnione. Pierwsi mogą odliczyć stosowną kwotę w swojej deklaracji podatkowej za okres, w którym doszło do nabycia i wdrożenia (zainstalowania) urządzenia rejestrującego online bądź za okres późniejszy. Natomiast drudzy, aby skorzystać z refundacji, muszą w tym celu złożyć pisemny wniosek o ulgę do właściwego dla ich działalności Urzędu Skarbowego. To właśnie na jego podstawie organy skarbowe mogą wtedy przyznać zwrot części wydanej kwoty na zakup opisywanych technologii sprzedaży.